更新日:2019年9月11日

Typhoon 15 Announcements

September 11, 2019 - Information

An announcement from the Awa Disaster Prevention Division: 

As electricity begins to return to households after the typhoon, there is a risk of fires starting from damaged wires and appliances. 

This problem can start from exposed wires found in damaged households and appliances. With electricity coming back and beginning to run through these wires and short-circuited appliances, the possibility of electrical fire greatly increases. Prior to the electricity coming back on check cables and electrical plugs for any damage. If you are planning to leave your house, cut the breaker as a safety measure against electrical fires. 

 


 

安房郡市消防队中部发出紧急宣布:

因台风而受影响的的房子和建筑物等,在回复电源后可能会发生火灾的可能性很大。这是应为建筑物受损或因家具倒塌等而压迫电线造成电线损伤,容易漏电的问题。电线受损长时间后,电源恢复时电线可能会应为电源流通而产生火花,导致漏电而起火。再次呼吁大家在电源恢复之前检查家里的电器产品和电线是否有损货的迹象。如果您在电源恢复前离开家里,请您记得把总电源的开关关上。


 

THÔNG BÁO TỪ SỞ CỨU HỎA THÀNH PHỐ AWAGUN

Sau những thiệt hại về nhà cửa, hạ tầng do bão gây ra, khi điện được kết nối trở lại thì khả năng gây ra cháy nổ và hỏa hoạn là rất lớn.

Nguyên nhân hỏa hoạn cụ thể là do tòa nhà hư hại, dây cáp điện bị trầy xước do vật dụng trong nhà bị rơi, đồng thời khi nguồn điện được phục hồi, dòng điện chạy qua dây cáp với tia lửa điện bị phân tán, dễ xảy ra hỏa hoạn.

Kiểm tra tình trạng hư hỏng của tất cả các thiết bị điện, ổ cắm điện và dây cáp trước khi nguồn điện được phục hồi trở lại.

Ngoài ra, trước khi nguồn điện được phục hồi thì hãy ngắt cầu dao trước khi ra khỏi nhà.

 


■Bath and Shower Information■

There will be reception desks for those planning to use each of these facilities so please plan on entering at least an hour before closing at the very latest. Please bring your own towel for use at these facilities. 

 

▼Hotel Mikazuki - Kamogawa 

Hours: 14:00 - 22:00 

Admission: Free (Only for Kamogawa citizens without power) 

※Please bring a towel. 

※Please park in the Lawson parking lot when using this facility. 

 

▼Kamogawa Grand Hotel 

Hours: 11:00-21:00 

Admission: Free (Only for Kamogawa citizens without power) 

※Please bring a towel. 

※If exceptionally busy, we ask that you please bear with us and wait. 

 

▼Kamogawa-kan 

Hours: 11:00-21:00

Admission: Free (Only for Kamogawa citizens without power) 

※Please bring a towel. 

※If exceptionally busy, we ask that you please bear with us and wait. 


一日泡汤情报

 各个设施有营业结束时间。请您在结束营业的一小时前到柜台登入。

 

鴨川饭店 三日月

時間:14:0022:00 价格:

费(只限停电地区的县民) 

请您携带自己的毛巾

请您把车停在lawson车场 谢谢

 

鴨川 Grand Hotel

時間:11:0021:00 

价格:免费(只限停电地区的县民)

请您携带自己的毛巾

如果人数太多可能需要等待入浴,请您见谅。

 

鴨川館
時間:11:0021:00 价格:

费(只限停电地区的县民) 

请您携带自己的毛巾

如果人数太多可能需要等待入浴,请您见谅

 


 

THÔNG TIN VỀ VIỆC TẮM TRONG NGÀY

Ở mỗi cơ sở đều có quầy tiếp tân vì vậy hãy đến trước thời gian kết thúc khoảng 1 tiếng.

 

Khách sạn MIKAZUKI

Thời gian: 14:00~22:00

Tiền phí: miễn phí (chỉ dành cho những khu vực bị cắt điện)

  • Cần thiết phải mang khăn tắm theo
  • Cũng có lúc sẽ phải đợi vì đông người vì vậy xin hãy thông cảm cho.

 

Khách sạn GRAND KAMOGAWA

Thời gian: 11:00~21:00

Tiền phí: miễn phí (chỉ dành cho những khu vực bị cắt điện)

  • Cần thiết phải mang khăn tắm theo
  • Cũng có lúc sẽ phải đợi vì đông người vì vậy xin thông cảm cho.

 

▼KAMOGAWA KAN

Thời gian: 11:00~21:00

Tiền phí: miễn phí (chỉ dành cho những khu vực bị cắt điện)

  • Cần thiết phải mang khăn tắm theo
  • Cũng có lúc sẽ phải đợi vì đông người vì vậy xin thông cảm cho.

 


Food and Water Rations:

 

Today, September 11, 2019, city employees will be handing out food and water supplies to those who need them. Starting from 3:30 PM to 8:00PM tonight you will be able to get these rations at any community center. (Chuo, Tojo, Saijo, Suki, Yoshio, Oyama, Soro, Futomi, Emi. Amatsu-Kominato, Kominato). Please head to the location nearest to you. 

 

If you you are unsure where your closest community center is please check the map for your area here. 


911日】分发赈灾食品和水
 

鴨川市役所的通知
位于今天(911 星期三),下午时间330分到晚上8为止会在以下的公民馆分发赈灾食品和水。请有需要的人前往以下的公民館领取:

地点:中央・東条・西条・田原・主基・吉尾・大山・曽呂・太海・江見・天津小湊公民館, Community Center 小湊

 


 

As a result of Typhoon 15, NTT Docomo, KDDI, and Softbank users have been experiencing connectivity problems. Some users have found it difficult to utilize their services.

 Softbank has set up a simple base station in the Nagasa area, and there should service for the Nagasa area as a result of this. 

As for NTT Docomo and KDDI, a request to set up similar services has been made and we are still waiting on these requests. 

Electrical Support on the 4th Floor of Kamogawa City Hall 

Now, to prevent heat stroke and provide brief electrical services the 4th floor of Kamogawa City Hall has been opened as a rest area. You can use a landline, charge SoftBank, Docomo, or au devices and access free wifi. We only ask that you bring your own charging equipment.

■Hours: September 11th(Wed.)8:30 AM - 5:00 PM

■Location: Kamogawa City Hall, 4F Large Meeting Room

 鴨川市联络通知。
目前因台15号而受到停电影响的地区的所有NTT Docomo,KDDISoftbank手机用户,现在可能应为通讯问题而无法使用手机通讯。
Softbank在長狭地区有基站(base station),目前這個地區的softbank用戶有辦法通信。
至於NTT Docomo  KDDI用戶目前還在申請基站中。
鴨川市役所開放4樓的休息室讓縣民使用。
這裡有Softbank,NTT Docomo,KDDI的充電器,免費wifi,公共電話提供讓大家使用。
大家也可以到這裡避暑。
充電器的數量有限,所以您有自己的充電器請您攜帶。
开放时间
日期时间: 911日(星期三)上午830分~下午5
地点 鴨川市役所4楼大会議室

 


 

An announcement from Kamogawa City Hall: 

From 3:30PM - 8:00PM on September 11th, city employees will be giving out blue sheets to those who have roof damage after the typhoon. 

If you are in need of a blue sheet for your roof, you can go to any of the community centers in the city. (Chuo, Tojo, Saijo, Suki, Yoshio, Oyama, Soro, Futomi, Emi. Amatsu-Kominato, Kominato) You will not have to return these sheets after use. 

Who: Those whose roof tiles have blown away, or have roof damage

What: Blue sheet ( 1 sheet per household)

 


 

鴨川市役所聯絡通知

房子屋頂受損的縣民可以在今天(911 星期三),下午時間330分到晚上8點,領取塑料篷布(Blue Tarp)。

請有需要的縣民到以下公民館領取。使用後無需還給我們。

日期;911 星期三時間:下午時間330分到晚上8

地點:中央・東条・西条・田原・主基・吉尾・大山・曽呂・太海・江見・天津小公民館和 Community Center小湊

可領取篷布的只限於房子屋頂的磚瓦破損或是屋頂損壞的居民一戶人家只有一張塑膠篷布。

 


 

THÔNG BÁO TỪ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KAMOGAWA

Hôm nay (thứ 4, ngày11/9), từ 3h30 chiều tới 8 giờ tối, sẽ tổ chức phân phát những tấm bạt trải màu xanh cho những hộ gia đình bị hỏng mái nhà.

Nếu có nguyện vọng muốn nhận thì hãy tới những địa điểm bên dưới để nhận (CHUOU, TOJO, TAHARA, SUKI, YOSHIO, OOYAMA, SORO, FUTOMI, EMI, nhà văn hóa KOMINATO (KOMINATO kouminkan), hoặc đến trung tâm cộng đồng KOMINATO đề nhận.

Không cần thiết phải trả lại.

n  Đối tượng: những hộ bị hư hỏng mái nhà hoặc bay ngói.

n  Phân phát: bạt màu xanh (1 hộ già đình/1 tấm)

 


 

停電・復旧状況について
東京電力からお知らせ
台風15号の影響で、鴨川市内で停電しています。
停電・復旧などは、東京電力公式Twitterアカウントを見てください。
https://twitter.com/OfficialTEPCO
↑鴨川市の地域を順番に復旧の予定です。(貝渚、横渚、東元浜荻、太海、太海西、滑谷、花房、八色、横渚、池田、打墨、太田学、竹平、坂東、太尾、内浦、小湊)
他の停電地域も、作業を続けています。

 


 

An announcement from the Tokyo Electric Power Company Holdings:
As a result of Typhoon 15, Kamogawa City is now without power.
For about the blackout and a power failure restoration, please check  Tokyo Electric Power Company Holdings Twitter
https://twitter.com/OfficialTEPCO
↑The following area of Kamogawa will have power restored in the order listed. (Kaisuka, Yokosuka, Higashi-moto-hamaogi, Futomi, Futomi-nishi, Nukariya, Hanabusa, Yairo, Yokosuka, Ikeda, Uttsumi, Odagaku, Takehira, Bando, Futoo,Uchiura, Kominato)
Other area without power, we are continuing to restore electricity to other areas still experiencing power failure.

 


 

停电·电源恢复状况
东京电力的联络通知
因台风15号的影响,目前有许多地区停电。
造成大家的不便,我们在此向大家道歉。
请大家从东京电力公司的官方twitter查询停电·电源恢复的最新消息。
https://twitter.com/OfficialTEPCO
↑鴨川市的一部分地区(貝渚、横渚、東元浜荻、太海、太海西、滑谷、花房、八色、横渚、池田、打墨、太田学、竹平、坂東、太尾、内浦、小湊)的电源也正在恢复中。
关于这些地区以外的停电状况,本公司正在努力施工解决。

 


 

【9月12日】臨時休校について
明日(9月12日・木曜日)、鴨川中学校は一日、東条小学校は午前に授業があります。午前8時までに学校に来てください。
他の小学校、中学校はお休みです。

 


 

【September 12th】Temporary school closing
Tomorrow (Thursday, September 12th), Kamogawa Junior High School will have class all day, and Tojo Elementary School until noon. Children must come to school by 8 am. Other elementary and junior high schools are closed.

 


 

【9月12日】臨時停課聯絡
以下是明天的上學通知:
鴨川中学校:照常上課
東条小学校:上課到中午時間為止
請學生們在明天早上時間8點前準時到學校報到。
至於鴨川中学校和東条小学校以外的小學和中學,學校暫時停課。